Chuyển giao công nghệ

Để đáp ứng nhu cầu trồng và kinh doanh các sản phẩm từ Nấm ngày càng cao, công ty chúng tôi sẽ cung cấp một số dịch vụ chuyển giao công nghệ trồng Nấm từ lý thuyết đến hỗ trợ vào sản xuất thực tế. - Lập...

Chi tiết

Đào tạo

Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học Ứng Dụng TP. HCM Trung tâm Công nghệ Sinh học Ứng dụng do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM quản lý thường xuyên mở các lớp kỹ thuật làm meo và trồng nấm do giảng viên Lê Duy ...

Chi tiết