Dịch vụ

Đào tạo

Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học Ứng Dụng TP. HCM

Trung tâm Công nghệ Sinh học Ứng dụng do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM quản lý thường xuyên mở các lớp kỹ thuật làm meo và trồng nấm do giảng viên Lê Duy Thắng thuộc đại học Quốc gia TP.HCM phụ trách.

Nội dung:

– Làm meo giống nấm
– Nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu

Chương trình gồm lý thuyết, thực hành và kết hợp tham quan thực tế (chi phí đi lại, ăn ở do học viên tự bố trí). Cuối khóa có cấp chứng chỉ kỹ thuật trồng và làm meo giống nấm.

Mọi thông tin liên lạc xin gọi số 08-38933539 gặp nhân viên trực.

Trả lời