Dịch vụ

Chuyển giao công nghệ

Để đáp ứng nhu cầu trồng và kinh doanh các sản phẩm từ Nấm ngày càng cao, công ty chúng tôi sẽ cung cấp một số dịch vụ chuyển giao công nghệ trồng Nấm từ lý thuyết đến hỗ trợ vào sản xuất thực tế.

– Lập dự án nấm.
– Tư vấn đầu tư, cung cấp giải pháp, xây dựng qui trình trồng nấm.
– Thiết kế: trang trại, phòng sản xuất meo giống, nhà trồng nấm.
– Huấn luyện đào tạo.
– Mô hình du lịch sinh thái nấm.

Trả lời