Dịch vụ

Xuất khẩu gỗ & Mùn cưa

Mùn cưa trồng nấm:
Kích thước: từ 1 đến 8mm
Độ ẩm: < 20%
Tính bốt: 30%
Mùn cưa dạng viện nén (wood pellets)dùng làm chất đốt cho các khu công nghiệp hay lò sưởi

Trả lời